SIKÇA SORULAN SORULAR

İşlemlerin elektronik ortamda yapılmasında avantajlar nelerdir?

– Zaman kazancı
– Kağıt arşiv kazancı
– Maliyet kazancı
– Resmi ve ticari işlemlerin hızlı yapılaması
– Ticari faaliyetlerin verimli yürütülmesi
– Çevrenin korunması

Elektronik İmza (E-imza) Nedir?

     Elektronik imza, elektronik ortamda bulunan bir belgeye eklenerek imzalayanın kim olduğunu belirlemeye yarayan veridir. 5070 Sayılı Kanun uyarınca e-imza, ıslak imza ile eşdeğerdedir. E-imza sertifikası dağıtmaya yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından dağıtılan sertifikalar kullanılarak imzalama işlemi yapılır.

KEP Nedir?

Kayıtlı  Elektronik  Posta  (KEP),  her  türlü  ticari,  hukuki  yazışma  ve  belge  paylaşımlarınızı  gönderdiğiniz biçimde  koruyan,  alıcının  kim  olduğunu  kesin  olarak  tespit  eden,  içeriğin  kesinlikle  değişmemesini  sağlayan ve içeriği yasal geçerli ve güvenli, kesin delil haline getiren bir ileti ve belge yönetim sistemidir.

KEP’in Normal Elektronik Posta’dan Farkı Nedir?

KEP  Ancak  Bilişim  Teknolojileri  Kurumu  (BTK)  dan  bu  hizmeti  vermek  üzere  lisans  almış  şirketlerin verebileceği bir hizmettir. Standart e-posta’ya göre farkları şu şekildedir.

 • Kayıtlı Elektronik Posta Hesapları aynı bir banka hesabı gibi açılır. Kişi veya kurum görülmeden, evrakları alınmadan, kimlik tespiti yapılmadan hesaplar açılmaz.
 • Başkası adına bir başkası bu sebeple hesap açamaz.
 • Alıcı ve Göndericinin kim olduğu net olarak bellidir.
 • Kanunlarla tanımlanmıştır.
 • Her ileti kanunen noter hükmünde delil niteliğindedir.
 • KEP Hesapları sadece KEP Hesaplarına çalışır.
 • Gönderimler Elektronik İmza (e-imza) olmadan yapılamaz.
 • İçeriğine dışarıdan kesinlikle müdahele edilemez. İçerik bütünlüğü bozulamaz.
 • Saati ve gönderi zamanı değiştirilemez. Zaman damgası ile kilitlidir.
 • Gönderen KEP İletisini doğru bir Alıcı KEP Hesabına gönderdiyse bu kanunen karşı tarafa iletilmiş sayılır. Alıcının iletiyi açıp açmadığı, okuyup okumadığı durumu değiştirmez.
 • KEP İleti delilleri Türkkep tarafından 20 yıl boyunca saklanır.

KEP’ e neden ihtiyaç duyulur?

     Günümüzde ticari faaliyet ve yönetimsel alanda Elektronik Posta kullanımı yaygın olarak kullanılmaktadır. Fakat standart e-posta sisteminde bazı açık noktalar vardır;
– Kanuni açıdan sınırlı sayıda ve özellikte delil barındırır.
– E-Posta ispat sorumluluğu göndericiye aittir.
– E-Posta zaman bilgisi gönderi yapılan bilgisayarın zaman ayarlarına bağlıdır ki bu durum ihtilaflı durumlarda zaman için delil değerini düşürür.
– Standart E-Postaların içerikleri kolaylıkla değiştirilebilir.

KEP’in Kanuni Altyapısı Nedir?

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) standart e-postadan farklı olarak kanunlarla tanımlanmış bir ileti şeklidir.

Kanuni altyapısı aşağıdaki kanunlarla sağlanmıştır.

 • Türk Ticaret Kanunu (yeni TTK – Kanun No:6102)
 • KEP Yönetmeliği (25.8.201 1/ R.G.28036)
 • KEP Tebliği (25.8.2011 / R.G.28036)
 • KEP Adresleri ve Rehberi Tebliği (16.5.2012 / R.G.28294)

TÜRKKEP Nedir?

     TÜRKKEP, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hizmetleri sağlamak üzere, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yetkilendirilmiş ülkemizin ilk ve tek özel girişim sermayesiyle kurulmuş güven kurumudur.

TÜRKKEP çözümlerine nasıl başvurabilirim?

      [email protected] adresi ile veya 0555 709 81 98 numaralı telefon numarası ile iletişime geçerek talebinizi iletebilirsiniz.

e-fatura zorunluluk kapsamında olup belirlenen tarihten itibaren fatura kullanıcısı olmayan mükelleflere uygulanan yaptırım ne olacaktır?

     Zorunluluk kapsamında olup e-fatura uygulamasına belirtilen tarihte geçmeyen mükellefler Vergi Usul Kanununun ceza hükümleri tatbik olunacaktır.

Zorunluluk kapsamında olan ancak sisteme kayıtlı olmayan kullanıcılara kağıt fatura düzenlenmesi durumunda bize cezai yaptırım olur mu?

     e-fatura kullanım zorunluluğu 01.09.2013.tarihinden itibaren sisteme kayıtlı taraflar arasında zorunludur. Ancak zorunluluk kapsamında olmasına rağmen sisteme kayıtlı olmayan tarafa kağıt fatura gönderilmesi gönderen tarafa herhangi bir mesuliyet yüklemez.

EnglishTürkçe