Ekonomi Bakanlığı’ nın İhracata Yönelik Devlet Destekleri mevzuatlarında yapılan değişiklikler ile 01 Nisan 2018 tarihinden itibaren İhracata Yönelik Devlet Desteklerine ilişkin tüm başvuruların Elektronik İmza ve Kayıtlı Elektronik Posta Kullanımı (KEP) yoluyla yapılması ZORUNLU hale getirilmiştir.

     Sistemimiz, başvurularınızı teknik koşullara uygun olarak kolayca yapmanızı sağlamanızın yanı sıra, hata yapma olasılığınızı minimuma indirecek şekilde; başvurularda gerekli evraklar ve dikkat edilmesi gereken hususlarkonusunda da sizleri aydınlatacak ve yönlendirecektir.


Bu portalda ne yapabilirsiniz ?

 Doğru Başvuru

     Bildiğiniz gibi her destek türü için farklı türde evraklara ihtiyaç bulunmaktadır. Bu evrakların tür ve sayıları ile formatıları zaman içinde değişebilmektedir.

     Desteklerden faydalanabilmek için, İhracatçı Birlikleri’ne iletilmesi gereken evrakların neler olduğu ve diikkat edilmesi gereken hususlarhakkında detaylı bilgilere erişebilirsiniz. Böylece hak kaybına uğrama riskinizi azaltırsınız. 

 Kolay, Yasal ve Kalıcı Elektronik İmza 

     Teknik kısıtlamalar nedeniyle, başvurularınız birden fazla parça halinde olabilir. Normalde her evrakın ayrı ayrı elektronik imza ile onaylanması gerekirken, portalımız sayesinde, bir defa tüm evraklarınız elektronik imza ile onaylayabilirsiniz. 

     KEPPORT ile, basit (kısa dönem geçerli) değil kalıcı (uzun dönem geçerli) elektronik imzayöntemi kullanılır. Böylece, 10 yıl denetime tani olan başvuru evraklarınızda, gelecekte yapılacak denetimlerde de sorun yaşamazsınız.

 Kolay ve hızlı KEP Gönderimi

     Yasal mevzuatlar gereği bir KEP gönderisinin azami boyutları sınırlıdır. Dolayısıyla evrak sayısı arttığında, tüm evrakların br defa gönderilmesi teknik olarak mümkün değildir.

     Ancak KEPPORT portalı sayesinde, evraklarınızı içeren tüm parçalar tek bir komut ile birden fazla KEP şeklinde gönderebilirsiniz.

     Üstelik bu işlemleri yaparken, bazı KEP servis sağlayıcılarının internet sitelerinde yaşanan yavaşlık ve kesintileri yaşamazsınız.

Sistemden faydalanma koşulları:

  1. KEPPORT üyesi olmak
  2. E-imza sertifikasına sahip olmak
  3. Başvuru Modulü için TÜRKKEP KEP adresi sahibi olmak

KEPPORT paket fiyatlarına ulaşmak için tıklayınız.

Başvuru Formu

    Talep Edilen İletişim Şekli

    İlgili İçerik

    EnglishTürkçe