TÜRKKEP KEP Assist

     KEP ASSİST (KEP İleti Yönetim Sistemi), kurumların KEP adresi posta kutularından, KEP iletilerinin alımı ve gönderimi ile KEP iletileriyle ilgili kurum içi süreçlerin yönetilmesini sağlar.

KEP Assist Avantajları

KEP Assist ile,

  •  KEP iletileri ve delilleri otomatik arşivlenir. Ve portal üzerinden kolayca takibi sağlanabilir.
  •  Herhangi bir KEP hesabında işlem yetkilisi olmayan, hatta e-imzası dahi bulunmayan kullanıcılar KEP ASSİST ile KEP iletilerini okuyabilir, oluşturabilir ve KEP iletisi süreçlerine dâhil olabilir.
  •  Şirket içi süreçlere göre yetkili kişi, gelen KEP iletisinin ilgili kişi veya departmanlara dağıtımını sağlar.
  •  Yetkili kişi şirket içi iş süreçleri doğrultusunda personellerine, iş ortaklarına, müşterilerine ve kamu kurumları gibi paydaşlarına iletecekleri, ticari sırlar, faturalar, ihbar ve benzeri her türlü yazışma ve bildirimleri, KEP hesapları üzerinden rahatlıkla yapabilir.
  •  Gelen iletinin ne zaman, hangi kep adresine geldiğini, hangi süreçte olduğunu görebilir, süreçlere ilişkin sistemde tanımlı kullanıcılara hatırlatma e-postaları atılır.
  •  Elektronik doküman imzalama ile gönderilmeye hazır kep iletisi içerisindeki dokümanı (PDF) imzalanabilir.

Başvuru için tıklayın.

EnglishTürkçe