ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS – ISMS)

     Belirlenmiş amaçlar doğrultusunda firma içi kullanılan ve müşterilerden toplanan verilerin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlayarak güvenliği ve sürdürülebilirliği sağlayan uluslararası bir standarttır.

     Bilgi toplama ve işleme süreçlerinizi gerekli şartlar kapsamına alın ve ISO 27001 uygunluk sertifikası ile bu güveni belgeleyin. Veri transferi yaptığınız iş ortaklarınıza ve müşterierinize karşı itibarınızı yükseltin.

ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin Kullanım Sebepleri;

–          Kurumsal yönetim

–          Bilgi güvenliğinin geliştirilmiş etkinliği

–          Piyasada farklılaşma

–          Üst yönetim ve müşteri gereksinimlerinin karşılanması

–          Küresel kabul görmüş tek standart

–          Bilgi güvenliği bilinci ile odaklanmış çalışanlar

–          Yasal şartlara uyum

–          Yeni gelişen tehdit ve açıklıklara hazırlıklı durmak

–          Uygulamaya konmuş politika ve prosedürler ile belirlenmiş sorumluluk ve yetkiler

–          Zayıflıkların saptanıp giderilmesi imkanı

–          Üst yönetimin Bilgi Güvenliğini sahiplenmesi

–          BGYS’nin bağımsız denetçilerce gözden geçirilmesi

–          Ticari ortaklara ve müşterilere güven sağlaması

–          Daha iyi güvenlik bilinci oluşması

–          Diğer Yönetim Sistemleri ile kaynakların birleştirilmesi

–          Sistemin başarısını ölçme mekanizması

BD Bilişim Danışmanlık, ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS – ISMS) Baş Denetçilik Sertifikasına sahip mühendis kadrosu ile denetim süreçlerinde danışmanlık hizmeti vermektedir.

ISO 27001 danışmanlık aşamaları:

–          Varlıkların sınıflandırılması,

–          Gizlilik, bütünlük ve erişebilirlik kriterlerine göre varlıkların değerlendirilmesi,

–          Risk analizi,

–          Risk analizi çıktılarına göre uygulanacak kontrolleri belirleme, 

–          Dokümantasyon oluşturma,

–          Kontrolleri uygulama,

–          İç tetkik,

–          Kayıtları tutma,

–          Yönetimin gözden geçirmesi,

Daha fazla bilgi almak veya detaylıca görüşmek adına iletişime geçin.

EnglishTürkçe