Vergiden muaf olmayan serbest meslek grupları 01.06.2020 tarihine kadar e-SMM’ na geçmek zorundadır
Sebze ve Meyveleri ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine […]
ÖTV I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ ndan […]
Hali hazırda e-Fatura Uygulamasına Dahil Olan Mükellefler Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Ortamında İlan Yayınlayanlar ile İnternet Reklamcılığı […]
2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 milyon TL […]
Mal veya hizmetlerin alınması, satılması, kiralanması veya dağıtımı işlemlerinin gerçekleştirilmesine aracılık eden bulunan internet reklamcıları Sebze ve […]
TÜRKKEP Yaz Kampanyaları sona eriyor! Çok avantajlı e-Maliye paketlerini kaçırmayın, bizi arayın. Son gün 1 Eylül! İletişim […]
EnglishTürkçe