KEP adresi açılışı için gerekli belgeler kullanım türüne göre listelenmiştir:

Bireysel:

1- Üzerinde T.C. kimlik numarası açıkça yazılı nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve geçerli resmi kimlik belgesinin aslı ibrası ile birlikte fotokopisi
2- TÜRKKEP Bireysel KEP Hesap Sahibi Taahhütnamesi ve Başvuru Formu

Kurumsal:

1- Ticaret Sicil Memurlukları’ndan alınacak son 6 aya ait faaliyet belgesi,
2- Tüzel kişi adına KEP hesabı başvurusunda bulunan kişi veya kişilerin yetkili olduklarını gösteren belge (imza sirküleri veya vekaletname aslı veya noter tasdikli sureti)
3- Yetkili kişi veya kişilerin, üzerinde T.C. kimlik numarası açıkça yazılı nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve geçerli resmi kimlik belgesinin aslı ibrası ile birlikte fotokopisi
4- Vergi Levhası
5- TÜRKKEP Kurumsal KEP Hesap Sahibi Sözleşmesi ve Başvuru Formu.

Şahıs Şirketi:

1- Ticaret Sicil Memurlukları’ndan alınacak son 6 aya ait ticaret sicil tasdiknamesi veya faaliyet belgesi,
2- Tüzel kişi adına KEP hesabı başvurusunda bulunan kişilerin yetkili olduklarını gösteren belge (imza sirküleri veya vekaletname aslı veya noter tasdikli sureti)
3- Üzerinde T.C. kimlik numarası açıkça yazılı nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve geçerli resmi kimlik belgesinin aslı ibrası ile birlikte fotokopisi
4- TÜRKKEP Kurumsal KEP Hesap Sahibi Sözleşmesi ve Başvuru Formu.
*Şahıs firmalarının ticaret sicil müdürlüklerine kayıt zorunluluğu olmadığından, ticaret sicile kayıt olmayanlar için bireysel müşteri evrakları alınmalıdır.

Dernekler:

1- Dernekler müdürlüğünden açılışı onayına istinaden faaliyetin devamını gösterir belge,
2- Tüzel kişi adına KEP hesabı başvurusunda bulunan kişilerin yetkili olduklarını gösteren belge (imza sirküleri veya vekaletname aslı veya noter tasdikli sureti),
3- TÜRKKEP Kurumsal KEP Hesap Sahibi Sözleşmesi ve Başvuru Formu.

Kooparatifler:

1- Bağlı bulundukları (Tarım ve köy işleri, ticaret bakanlığı,çevre ve şehircilik v.b.) bakanlıklardan kuruluş onayına istinaden faaliyetin devamını gösterir belge,
2- Tüzel kişi adına KEP hesabı başvurusunda bulunan kişilerin yetkili olduklarını gösteren belge (imza sirküleri veya vekaletname aslı veya noter tasdikli sureti)
3- Yetkili kişi veya kişilerin, üzerinde T.C. kimlik numarası açıkça yazılı nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve geçerli resmi kimlik belgesinin aslı ibrası ile birlikte fotokopisi
4- TÜRKKEP Kurumsal KEP Hesap Sahibi Sözleşmesi ve Başvuru Formu.

EnglishTürkçe