Categories:
  • ÖTV I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ ndan lisans alan ( bayilik lisansı dahil) mükellefler
  • Özel Tüketim Vergisi Kanununda ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa ve/veya ithal edenler
  • Maden Kanunu kapsamında düzenlenen işletme ruhsatı/ sertifikası sahipleri ve işletme ruhsatı/ sertifikası sahipleri ile yaptıkları sözleşmeye istinaden maden üretim faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişi mükellefler
  • Şeker Kanununun 2′ nci maddesinin (c) bendinde tanıma yer verilen şekerinimalini gerçekleştiren mükellefler
  • e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden demir ve çelik (GTİP 72) ile demir veya çelikten eşyaların (GTİP 73) imali, ithali veya ihracı faaliyetinde bulunan mükellefler
  • Tarım ve Orman Bakanlığınca gübre üretim ve tüketiminin kayıt altına alınmasına yönelik oluşturulan Gübre Takip Sistemi’ ne kayıtlı kullanıcılar
  • e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler

01.07.2020 tarihine kadar e-İrsaliye’ ye geçmek zorundadır.

No responses yet

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

EnglishTürkçe