Categories:
  • 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 milyon TL ve üzeri olan mükellefler
  • ÖTV I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ ndan lisans alan (bayilik lisansı dahil) mükellefler
  • Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa ve/veya ithal edenler

01.07.2020 tarihine kadar e-Fatura’ ya geçmek zorundadır.

No responses yet

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

EnglishTürkçe