Menü Kapat

Sıkça Sorulan Sorular

SIKÇA SORULAN SORULAR

İşlemlerin elektronik ortamda yapılmasında avantajlar nelerdir?

– Zaman kazancı
– Kağıt arşiv kazancı
– Maliyet kazancı
– Resmi ve ticari işlemlerin hızlı yapılaması
– Ticari faaliyetlerin verimli yürütülmesi
– Çevrenin korunması

Elektronik İmza (E-imza) Nedir?

     Elektronik imza, elektronik ortamda bulunan bir belgeye eklenerek imzalayanın kim olduğunu belirlemeye yarayan veridir. 5070 Sayılı Kanun uyarınca e-imza, ıslak imza ile eşdeğerdedir. E-imza sertifikası dağıtmaya yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından dağıtılan sertifikalar kullanılarak imzalama işlemi yapılır.

KEP Nedir?

Kullanıcılara genel e-posta hizmetlerine ilave olarak
– E-postaların ilgili kişiye gönderilip gönderilmediği,
– Gönderilmişse ulaşıp ulaşmadığı
– Gönderilen epostaya erişilip erişilmediği,
– E-postanın iletilme zamanını tespit edecek,
– İçeriğin değişmediğini garanti edecek,
– Hukuken geçerli delil seti oluşturacak şekilde muhafaza edecek sistemdir.

KEP neler sağlayacak?

KEP elektronik imza ve zaman damgası kullanılarak;
– Gönderici teyidi
-Alıcı teyidi
-İçeriğin değişmediği teyidi
-Gönderim ve alım zamanları ispatı

KEP’ e neden ihtiyaç duyulur?

     Günümüzde ticari faaliyet ve yönetimsel alanda Elektronik Posta kullanımı yaygın olarak kullanılmaktadır. Fakat standart e-posta sisteminde bazı açık noktalar vardır;
– Kanuni açıdan sınırlı sayıda ve özellikte delil barındırır.
– E-Posta ispat sorumluluğu göndericiye aittir.
– E-Posta zaman bilgisi gönderi yapılan bilgisayarın zaman ayarlarına bağlıdır ki bu durum ihtilaflı durumlarda zaman için delil değerini düşürür.
– Standart E-Postaların içerikleri kolaylıkla değiştirilebilir.

TÜRKKEP Nedir?

     TÜRKKEP, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hizmetleri sağlamak üzere, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yetkilendirilmiş ülkemizin ilk ve tek özel girişim sermayesiyle kurulmuş güven kurumudur.

TÜRKKEP çözümlerine nasıl başvurabilirim?

     info@bdbilisim.com adresi ile veya 0555 709 81 98 numaralı telefon numarası ile iletişime geçerek talebinizi iletebilirsiniz.

e-fatura zorunluluk kapsamında olup belirlenen tarihten itibaren fatura kullanıcısı olmayan mükelleflere uygulanan yaptırım ne olacaktır?

     Zorunluluk kapsamında olup e-fatura uygulamasına belirtilen tarihte geçmeyen mükellefler Vergi Usul Kanununun ceza hükümleri tatbik olunacaktır.

Zorunluluk kapsamında olan ancak sisteme kayıtlı olmayan kullanıcılara kağıt fatura düzenlenmesi durumunda bize cezai yaptırım olur mu?

     e-fatura kullanım zorunluluğu 01.09.2013.tarihinden itibaren sisteme kayıtlı taraflar arasında zorunludur. Ancak zorunluluk kapsamında olmasına rağmen sisteme kayıtlı olmayan tarafa kağıt fatura gönderilmesi gönderen tarafa herhangi bir mesuliyet yüklemez.