TÜRKKEP E-Saklama

 

     E-Saklama; resmi, hukuki ve ticari her türlü bilgi ve belgenin elektronik ortamda yasal geçerli ve güvenli şekilde uzun süreli saklanmasını ve istendiğinde bu belgelere kolay ulaşılabilir olmasını sağlayan hizmettir.

     KEP, e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv Faturası verilerinin yasal geçerli olarak saklanması ile, güvenli bir şekilde saklamak istediğiniz tüm verilerinizi elektronik ortamda saklayabilirsiniz.

 

MetinMaliyet Tasarrufu

Yedekleme sürücülerine vb. donanımlara olan ihtiyacı azaltır.

MetinYasal Geçerli

Türk Ticaret Kanunu kapsamındaki düzenlemelere uygun elektronik saklama hizmeti vermektedir

MetinKolaylık

Elektronik ortamda kolay ve hızlı şekilde istenildiğinde ibraz edilir.

 

 

Detaylı bilgi için: 0 555 709 81 98